Tử Cấm Thành - Bắc Kinh

Bộ ảnh được chụp tại Tử Cấm Thành năm 2018

Top