Tử Cấm Thành - Bắc Kinh

2019-04-17 20:57:38

Bộ ảnh được chụp tại Tử Cấm Thành năm 2018

Phá cửa vào phòng

2019-04-17 20:44:20

Phong tục cưới của người Hoa, chặn cửa đòi lì xì, đây là hình ảnh phá được cửa vào phòng tân nương

    Top