Phá cửa vào phòng

Phong tục cưới của người Hoa, chặn cửa đòi lì xì, đây là hình ảnh phá được cửa vào phòng tân nương

Chuyên đề

Top